RIKET REGION KOMMUN

OM
Välkommen till Politosaurus!Här kan du se vilka folkvalda som representerar dig i Kommunfullmäktige, Regionfullmäktige och Riksdag.


Du kan också se vilka politiska partier som bildar koalition och styr i din kommun, region och i riket.


Den här versionen är en tidig prototyp. Syftet är att sidan ska ge en överblick över den samlade politikutövningen i Sverige.


Välj någon av flikarna “Riket”, “Region” eller “Kommun” och navigera sedan med hjälp av kartan.